Trenckova rokle

11 km - obtížná trasa
 
Z Habří na Trenckovu rokli a zpět pěšky nebo na kole.
Krásná celodenní procházka, kde cestou potkáte Mariinu studánku, kde se můžete občerstvit a po cestě se můžete seznámit s nádherným okolím řeky Bobrůvky - Loučky. Doporučujeme svačinku a pevnou obuv.
 

Cesta začíná od Vejminku dolů k lávce přes říčku. Tato i z turistického hlediska významná lávka (rozcestí) přes říčku Bobrůvku-Loučku se nachází v místech, kde tok má za sebou asi polovinu ze své více jak šedesátikilomerové pouti. A právě v tomoto místě se podle hydrologů má "lámat" pojmenování říčky, kdy zaniká Bobrůvka a vzniká Loučka. Je to i z toho důvodu, že tok v tomto místě nemá žádný významnější přítok, aby ke změně názvu došlo po jejich soutoku. Hlavní důvod je však historický. V horní části toku podle ní vznikly názvy obcí Horní a Dolní Bobrová, Bobrůvka, naopak na dolním toku to byly pro změnu Horní a Dolní Loučky a též všechny zdejší hrady jsou popisovány již na toku Loučky (Mitrov, Víckov, Košíkov, Rysov, Újezd, Loučky). Pro celkovou informaci říčka pramení u obce Rokytno ve Žďárských vrších ve výšce 725 m n. m. a vlévá se zprava do řeky Svratky u obce Předklášteří poblíž Tišnova.

Mapa trasy z Habří:

 https://www.mapy.cz/s/hxtW

 
 

Baron Trenck a Trenckova rokle

 

Svobodný pán František baron Trenck (1714–1749) podněcuje fantazii lidí už spoustu řadu let. Pro někoho byl velitel pandurů ztělesněním zla, pro jiné hrdina. Zveme vás do jednoho z jeho možných úkrytů v dobách, když byl ještě slavný bojovník.

 

Trenckova rokle je romantickým žlebem s potůčkem pramenícím pod Drahonínem, který vytváří před soutokem s Loučkou drobné vodopády a průzračná voda přeskakuje skalní prahy mezi balvany a bujným porostem kapradin úctyhodných rozměrů.

 

Trenckův úkryt aneb co říká pověst

Vůdce pandurů František baron Trenck prokázal císařovně Marii Terezii se svou divokou hordou dobrodruhů velké služby. Panduři však nejen bránili mocnářství proti Turkům, také drancovali, loupili i vraždili bezbranné obyvatelstvo. Stížnosti na Trenckovo běsnění se množily a císařovně nakonec došla trpělivost – nařídila, aby Trencka lapili a dopravili do Vídně. Baron se však o jejím rozkazu dozvěděl a prchl se třemi důstojníky i s naloupenými poklady "kamsi“ do bezpečí.

V onom čase žil ve vsi Drahoníně starý výměnkář Večeřa, který byl vyhlášeným bylinkářem. Často sestupoval do rokle pod Drahonínem a sbíral léčivé byliny. Když jednou sestoupil až na dno rokle, uviděl u ohně sedět čtyři dobře ozbrojené muže (a propos: trampské ohniště nalezneme v ústí rokle dodnes).

Polekaný Večeřa chtěl prchnout, ale mužové staříka obstoupili a jejich velitel se mu představil: "Jsem baron Trenck a skrývám se tu. Když nám přineseš každý čtvrtý den jednu ovci, zaplatíme ti dvacet dukátů. Pokud nás vyzradíš – zabijeme tě!“

Hned nazítří přispěchal starý Večeřa s ovcí – a dostal odměnu: dvacet dukátů ještě v životě neviděl. Do rokle přiváděl ovce ještě po mnoho týdnů – přišel si na pěkný majeteček. Jednou však přišel do rokle marně – popel v ohništi byl sice ještě teplý, ale po baronu Trenckovi a jeho kumpánech tu nebylo ani památky. Teprve po dlouhé době stařík Večeřa svým drahonínským sousedům vyjevil své tajemství. A od té doby nese rokle Trenckovo jméno…

 

Prosklenou rakev s tělesnými pozůstatky záhadného barona Trencka, který byl nazýván ďáblem či pekelníkem, si můžeme prohlédnout v kapucínské hrobce kostela kapucínského kláštera v Brně, kam byl pohřben po své smrti ve špilberské cele.