Navštivte nedotčenou panenskou přírodou v nejčistším kraji České republiky.

Přijďte poznat jedinečnost krajiny v nejčistším regionu České republiky. Bystřicko oplývá přírodním bohatstvím, které je podpořeno důmyslným spojením přírodních podmínek, historického dědictví a píle předků i současných obyvatel kraje.

Navštivte to nejlepší, co Vám může Vysočina nabídnout. Bystřicko je neobjevenou, přesto krásnou lokalitou, která se řídí mottem: "Společně na cestě k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu.". Na Bystřicku se toto motto dodržuje především prováděním řádné správy Přírodního parku Svratecká hornatina a Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, provozováním naučných stezek jako Svratecká vodohospodářská naučná stezka, Bystřická zastavení či turisty oblíbenou akcí Putování s Vodomilem Zubří zemí.

zdroj: https://info.bystricenp.cz/pruvodce/13/